Assessment centre

Popis výrazu

Formální postup používaný při výběru, vzdělávání či hodnocení pracovníků k vyhodnocování či výcviku manažerských schopností konkrétního jedince tím, že obvykle musí diagnostikovat a řešit simulované problémy, obdobné těm, kterým by byl vystaven v každodenním životě manažera. Pro účely výběru pracovníků bývá AC obohacen i o testy, rozhovory, řešení případových studií, skupinové metody apod.