Adaptační proces

Popis výrazu

Zpravidla zkušební doba – proces, kdy se nový zaměstnanec začleňuje do týmu, ujasňuje si svou roli a navazuje pracovní vztahy. Zároveň začíná být pracovně aktivní, potřebuje hodně zpětné vazby.